Välkommen till vår karriärportal!

Lediga jobb

VARFÖR JOBBA PÅ ALLIGATOR

Alligator är ett vetenskaps- och kunskapsbaserat företag där medarbetarnas erfarenhet, kompetens, starka engagemang och kreativitet är grunden för vår framgång. Vi arbetar tillsammans mot det gemensamma målet att ta fram läkemedel som kan besegra cancer. De flesta av våra anställda har universitetsexamen och över hälften är disputerade forskare. Vår verksamhet drivs på Medicon Village i Lund där vi har ändamålsenliga laboratorier och kontor och kan verka i en kreativ miljö. Utveckling av medarbetarnas kompetens sker genom ett aktivt kunskapsutbyte i internationella nätverk samt samarbeten med akademiska institutioner och multinationella partners. Allt detta gör Alligator till en spännande och dynamisk arbetsplats där vi driver ledande forsknings- och utvecklingsprojekt inom tumörriktad immunterapi.

AKTUELLA UPPDRAG

Open Application
Alligator Bioscience
Skåne

VÅRA MEDARBETARE

Matthías Thórólfsson, Principal Scientist Protein Chemistry

Tidigare Novo Nordisk, nu Principal Scientist Protein Chemistry på Alligator: ”Att ta steget från Skandinaviens största läkemedelsföretag till ett innovativt bioteknikbolag som Alligator har varit oerhört stimulerande. De korta beslutsvägarna med ökat ansvar, ökad synlighet och ökad självständighet är några av många positiva aspekter. Företaget är i snabb expansion med flera läkemedelskandidater i preklinisk och klinisk utveckling inom det mest spännande området av läkemedelsutveckling. Jag har med mig stor erfarenhet och expertis inom utveckling och produktion av antikroppar och det är ett privilegium att få vara med och bidra till att Alligator ska bli en av de stora aktörerna inom immunonkologi."

Ida Åberg, Forskningsingenjör

”På Alligator får jag på ett utmanande sätt både använda mina kunskaper inom ramen för den utbildning jag gått, men även inhämta ny kunskap och ta del av den pool av erfarenhet som finns. 

Arbetsklimatet, Alligator-kulturen, är stimulerande och tillåter kreativitet och personlig utveckling. Jag vet att jag är en viktig del av verksamheten och att jag genom mina dagliga insatser bidrar till företagets mål och utveckling. Det råder en öppenhet på företaget för åsikter och det gäller i alla kommunikationsled, vilket bidrar till en unik stämning bland personalen och det vetenskapliga arbetet. Att arbeta på Alligator och få vara en del av dess resa för att förbättra livet för cancer-patienter känns ytterst meningsfullt."